Kontakt

Meble Wójcik Elbląg S.A.
ul. Żuławska 18, 82-300 Elbląg

Dane rejestrowe:
Meble Wójcik Elbląg Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu przy ul. Żuławskiej 18, 82-300 Elbląg, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000626843 NIP: 5842751382, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 100 000 zł

Łukasz Kuliński - Dyrektor
lukasz.kulinski@ksmeblewojcikelblag.pl
tel: +48 516 657 735

Kontakt ogólny
biuro@ksmeblewojcikelblag.pl

Jak do nas trafić